Medarbejdere

Birgitte Arnfred
Født 1961
Cand.jur. 1989
Advokat 1992
Møderet for landsret 1993
Autoriseret bobestyrer 1997
Autoriseret bobehandler 2012
ba@arnfred-advokater.dk
Bente Bille Hansen
Født 1948
Cand.jur. 1975
Advokat 1979
Autoriseret bobestyrer 1997
bbh@arnfred-advokater.dk
Jacob Melchiorsen
Født 1971
Cand.merc.jur. 2001
Advokateksamen 2004
Cand.jur. 2016
jm@arnfred-advokater.dk
Benjamin Falk
Født 1991
Cand.jur. 2016
Advokatfuldmægtig 2016
bf@arnfred-advokater.dk
Pia Mortensen
Født 1969
Advokatsekretær
pm@arnfred-advokater.dk
Hanne Bloch
Født 1966
Advokatsekretær
hb@arnfred-advokater.dk
Susan Hansen
Født 1968
Advokatsekretær
sah@arnfred-advokater.dk
Tina-Maria Larsen
Født 1964
Receptionist/advokatsekretær
tl@arnfred-advokater.dk
Vibeke Herlufsen
Født 1952
Bogholder
vh@arnfred-advokater.dk
Mathias Kofoed Mortensen
Født 1995
Stud.jur.
mm@arnfred-advokater.dk
Sebastian F. Gade Heller
Født 1993
Stud.jur.
sh@arnfred-advokater.dk