Tonni og Kaj Munksøs Fond

Tonni og Kaj Munksøs Fond blev stiftet i 2011 af advokat Birgitte Arnfred i henhold til advokat Kaj Munksøs testamentariske ønsker. Fondens kapital er etableret ved overførsel af arv fra boet efter advokat Kaj Munksø. 

Legater kan søges til følgende formål:

  1. Støtte til videreuddannelse i udlandet af unge studerende, der er født i Silkeborg kommune. Der ydes ikke støtte til studieophold på seks måneder og derunder, og der ydes kun støtte til ansøgere, der er på et niveau mindst svarende til bachelorniveau.

  1. Støtte til kulturelle og sportslige formål i Silkeborg kommune. Individuel ansøgning skal indsendes.

Ansøgningsfrist er hvert år den 15. august.

Såfremt svar ikke er modtaget senest den 1. december, er ansøgningen ikke imødekommet.

Ansøgninger med relevante bilag oprettes via vort  digitale ansøgningssystem: https://arnfred-advokater.onlinelegat.dk/