Henry og Astrid Møllers Fond

Henry og Astrid Møllers Fond blev stiftet i 2004 med advokat Kaj Munksø, advokat Birgitte Arnfred og cand.merc.jur. Jacob Melchiorsen som stiftere. Fonden er oprettet af fru Astrid Elisabeth Bernhardina Møller ved testamentarisk bestemmelse, og fondens grundkapital er testeret til fonden af fru Astrid Elisabeth Bernhardina Møller. 

Legater kan søges til følgende formål:

  1. Støtte til unge svenske mænd og kvinder, der studerer ved en højere læreanstalt i Danmark og unge danske mænd og kvinder, der studerer ved en højere læreanstalt i Sverige.

  2. Støtte til konkrete videnskabelige forskningsprojekter indenfor hjerte- og øjensygdomme.

Ansøgningsfrist er hvert år den 15. november.

Individuelle ansøgninger med relevante bilag, herunder bl.a. budget, formål, årsopgørelse mv. samt oplysning om nationalitet og studieretning for så vidt angår formål 1 oprettes via vort  digitale ansøgningssystem: https://arnfred-advokater.onlinelegat.dk/