Direktør Kurt Bønnelycke og hustru fru Grethe Bønnelyckes Fond

Direktør Kurt Bønnelycke og hustru fru Grethe Bønnelyckes Fond blev stiftet i 1996 med direktør Kurt Jungersted Jørgensen, konsulent Kirsten Rønlev, advokat Kaj Munksø og advokat Birgitte Arnfred som stiftere. Fonden er oprettet af direktør Kurt Bønnelycke ved testamentarisk bestemmelse, og fondens grundkapital er testeret til fonden af direktør Kurt Bønnelycke. 

Legater kan søges til følgende formål:

  1. Støtte til Hjerteforeningens arbejde.
  2. Støtte til yngre, lægevidenskabelige forskere, herunder forskning indenfor lægevidenskabelige instrumenter. Ansøgerene skal som minimum have opnået kandidatgrad. Individuel ansøgning skal indsendes.
  3. Støtte til handelsstuderende og videreuddannelse af unge handelsmænd og -kvinder, herunder støtte til studieophold. Der ydes ikke støtte til studieophold på seks måneder og derunder.
    Ansøgere skal have gennemgået mindst et års studietid. Ansøgere, der har gennemført en videregående uddannelse, skal være tilmeldt eller påbegyndt det nye studium, der søges til.

Ansøgningsfrist er hvert år den 1. maj og den 1. november.

Såfremt svar ikke er modtaget senest tre måneder efter ansøgningsfristens udløb, er ansøgningen ikke imødekommet.

Ansøgninger med relevante bilag oprettes via vort  digitale ansøgningssystem: https://arnfred-advokater.onlinelegat.dk/

Redegørelse om god fondsledelse: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021