Direktør Einar Hansen og hustru fru Vera Hansens Fond

Direktør Einar Hansen og hustru fru Vera Hansens Fond blev stiftet i 1987 med direktør Einar Hansen, fru Elly Hansen, højesteretssagfører Erik Groth-Andersen og advokat Kaj Munksø som stiftere. Fondens grundkapital er baseret på donationer fra direktør Einar Hansen. 

Legater kan søges til følgende formål:

  1. Støtte til uddannelse og videreuddannelse indenfor industri, handel og håndværk.
  2. Støtte til videnskabelig forskning, fortrinsvis indenfor bibliografi og dermed beslægtet forskning.

Der er ingen ansøgningsfrist, og uddelinger sker løbende efter fondsbestyrelsens beslutning.

For så vidt angår formål 1 ydes der ikke støtte til studieophold på mindre end seks måneder, og ansøgere skal mindst have en bachelorgrad.

Såfremt svar ikke er modtaget senest tre måneder efter indsendelse af ansøgning, er denne ikke imødekommet.

Individuelle ansøgninger med relevante bilag, herunder bl.a. budget, formål, årsopgørelse mv. oprettes via vort  digitale ansøgningssystem: https://arnfred-advokater.onlinelegat.dk/

Redegørelse om god fondsledelse: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021